skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa Tác giả/ người sáng tác: José Ribeiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Visita do presidente eg&#237;pcio<br>Diplomacy - Visit of President of Egypt
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente egípcio
Diplomacy - Visit of President of Egypt

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of President of Cape Verde

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Chile<br>Diplomacy - Official visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Chile
Diplomacy - Official visit of the President of Chile

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do presidente eg&#237;pcio<br>Diplomacy - Visit of the President of Egypt
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente egípcio
Diplomacy - Visit of the President of Egypt

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Chile<br>Diplomacy - State visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial do Presidente do Chile
Diplomacy - State visit of the President of Chile

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Visita de Goodwill Zwelithini<br>Diplomacy - Visit of Goodwill Zwelithini
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Goodwill Zwelithini
Diplomacy - Visit of Goodwill Zwelithini

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde, Ant&#243;nio Mascarenhas Monteiro<br>Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde, Ant&#243;nio Mascarenhas Monteiro
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro
Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde, António Mascarenhas Monteiro

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. José Ribeiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...