skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Comparative Political Studies xóa Tất cả các phiên bản Joppke, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum and State Sovereignty: A Comparison of the United States, Germany, and Britain

Joppke, Christian

Comparative Political Studies, June 1997, Vol.30(3), pp.259-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414097030003001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal-domestic Sources of Immigrant Rights: The United States, Germany, and the European Union

Joppke, Christian

Comparative Political Studies, May 2001, Vol.34(4), pp.339-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414001034004001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are “Nondiscriminatory” Immigration Policies Reversible?: Evidence From the United States and Australia

Joppke, Christian

Comparative Political Studies, February 2005, Vol.38(1), pp.3-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414004270887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joppke, Christian
  2. Joppke, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...