skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, XL xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular mechanisms of group I metabotropic glutamate receptor mediated LTP and LTD in basolateral amygdala in vitro

Chen, A. ; Hu, W. ; Jiang, X. ; Potegal, M. ; Li, H.

Psychopharmacology, 2017, Vol.234(4), pp.681-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3158 ; E-ISSN: 1432-2072 ; DOI: 10.1007/s00213-016-4503-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nonlinear Pharmacokinetics of 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine in Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Pharmacokinetics of 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine in Mice

Shen, H.-W. ; Jiang, X.-L. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 07/01/2011, Vol.39(7), pp.1227-1234 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.111.039107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Mager, D. E. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 05/01/2013, Vol.41(5), pp.975-986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.112.050724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pretreatment of HL60 cells with Deoxyspergualin enhances trail-induced apoptosis independent of caspase 3 activation

Wu, J ; He, J ; Sooudi, S ; Jiang, X L ; Ray, P ; Thomas, F ; Thomas, J M

Transplantation proceedings, 2001, Vol.33(1-2), pp.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 11266818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Tumor Necrosis Factor (TNF)-Soluble High-Affinity Receptor Complex as a TNF Antagonist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor Necrosis Factor (TNF)-Soluble High-Affinity Receptor Complex as a TNF Antagonist

Mckenna, S. D. ; Feger, G. ; Kelton, C. ; Yang, M. ; Ardissone, V. ; Cirillo, R. ; Vitte, P.-A. ; Jiang, X. ; Campbell, R. K.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 05/04/2007, Vol.322(2), pp.822-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; E-ISSN: 1521-0103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.107.119875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 03/01/2009, Vol.37(3), pp.443-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.025056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis

Yu, A.-M. ; Qu, J. ; Felmlee, M. A. ; Cao, J. ; Jiang, X.-L.

Drug Metabolism and Disposition, 01/01/2009, Vol.37(1), pp.170-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.024166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective cytolysis by a protein toxin as a consequence of direct interaction with the lymphocyte plasma membrane

Hinman, C L ; Jiang, X L ; Tang, H P

Toxicology and applied pharmacology, 15 June 1990, Vol.104(2), pp.290-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 2363180 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of retinoids on pokeweed mitogen induced B-cell proliferation vs immunoglobulin synthesis

Dillehay, D L ; Jiang, X L ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, 1991, Vol.13(7), pp.1043-8

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1837010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mechanism of retinoid potentiation of murine T-cell responses: early upregulation of interleukin-2 receptors

Jiang, X L ; Everson, M P ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, April 1993, Vol.15(3), pp.309-17

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 8505143 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiation of IL-2-induced t-cell proliferation by retinoids

Jiang, X L ; Dillehay, D L ; Everson, M P ; Tilden, A B ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, February 1992, Vol.14(2), pp.195-204

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1624219 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (2)
 2. 1992đến2000  (2)
 3. 2001đến2008  (2)
 4. 2009đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang, XL
 2. Jiang, X.L.
 3. Jiang, X.-L.
 4. Yu, Am
 5. Yu, Ai-Ming

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Mice
 3. Humans
 4. Female
 5. Retinoids

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...