skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Jean-François Wagniart xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction : images, pouvoirs, information et désinformation

Hélène Latger ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 April 2011, Vol.115, pp.11-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133, pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Chloé Maurel ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 July 2015, Vol.128, pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135, pp.209-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 April 2017, Vol.134, pp.205-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Chloé Maurel ; Jean-François Wagniart ; Georges Vayrou

Cahiers d’histoire, 01 April 2014, Vol.123, pp.241-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enseigner l’histoire des « Années de plomb » italiennes par le cinéma de fiction

Gino Nocera ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 April 2011, Vol.115, pp.87-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 January 2016, Vol.130, pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ls Cahiers recommandent

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 July 2016, Vol.132, pp.253-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’enseignement de l’histoire est en péril 

Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122, pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 January 2016, Vol.131, pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 October 2017, Vol.136, pp.207-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 March 2018, Vol.137, pp.211-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Chloé Maurel ; Héloïse Morel ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 July 2014, Vol.124, pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent

Chloé Maurel ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122, pp.241-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Claude Robinot ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 June 2018, Vol.138, pp.209-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 October 2014, Vol.125, pp.209-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers recommandent…

Anne Kienast ; Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 October 2015, Vol.129, pp.210-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Et si nous faisions des élèves citoyens sans histoire?

Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 October 2010, Vol.111, pp.125-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La place de l’histoire sociale : de la recherche à l’enseignement

Frank Noulin ; Jean-François Wagniart

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122, pp.19-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jean-François Wagniart
 2. Frank Noulin
 3. Anne Kienast
 4. Chloé Maurel
 5. Georges Vayrou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...