skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: International Peace Academy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kashmir : new voices, new approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kashmir : new voices, new approaches

Sidhu Waheguru Pal Singh; Bushra Asif; Samii Cyrus; International Peace Academy.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2006. - (954 KAS 2006) - ISBN1588264327 (hardcover : alk. paper);ISBN1588264084 (pbk. : alk. paper);ISBN9781588264329;ISBN9781588264084

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
From Cape to Congo : Southern Africa's evolving security challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Cape to Congo : Southern Africa's evolving security challenges

Baregu Mwesiga Laurent; Landsberg Chris; International Peace Academy.

Boulder, Colo. : L. Rienner, 2003. - (968 FRO 2003) - ISBN1588261026 (hc : alk. paper);ISBN1588261271 (pb : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. International Peace Academy
  2. Samii Cyrus
  3. Bushra Asif
  4. Sidhu Waheguru Pal Singh
  5. Landsberg Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...