skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Inoguchi, Takashi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China

Inoguchi, Takashi ;Ikenberry, G. John;; Inoguchi, Takashi ; Ikenberry, G. John

E-ISBN: 9781137316851 E-ISBN: 1137316853 DOI: 10.1057/9781137316851 ISBN: 9781137321992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism

猪口, 孝 イノグチ, タカシ ; Ikenberry, G. John ; 佐藤, 洋一郎 サトウ, ヨウイチロウ;; Inoguchi, Takashi (Editor) ; Ikenberry, G. John (Editor) ; Sato, Yoichiro (Editor)

ISBN: 9781349293353 ; ISBN: 1349293350 ; E-ISBN: 9780230120150 ; E-ISBN: 0230120156 ; DOI: 10.1057/9780230120150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Japanese and Korean Politics : Alone and Apart from Each Other
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese and Korean Politics : Alone and Apart from Each Other

Inoguchi, T.;; Inoguchi, Takashi

E-ISBN: 9781137488312 E-ISBN: 113748831X DOI: 10.1057/9781137488312 E-ISBN: 9781137488312 ISBN: 9781137488305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Japanese and Russian Politics : Polar Opposites or Something in Common?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese and Russian Politics : Polar Opposites or Something in Common?

Inoguchi, T.;; Inoguchi, Takashi

E-ISBN: 9781137488459 E-ISBN: 113748845X DOI: 10.1057/9781137488459 E-ISBN: 9781137488459 ISBN: 9781137488442

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...