skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Ikenberry, G. John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China

Inoguchi, Takashi ;Ikenberry, G. John;; Inoguchi, Takashi ; Ikenberry, G. John

E-ISBN: 9781137316851 E-ISBN: 1137316853 DOI: 10.1057/9781137316851 ISBN: 9781137321992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism

猪口, 孝 イノグチ, タカシ ; Ikenberry, G. John ; 佐藤, 洋一郎 サトウ, ヨウイチロウ;; Inoguchi, Takashi (Editor) ; Ikenberry, G. John (Editor) ; Sato, Yoichiro (Editor)

ISBN: 9781349293353 ; ISBN: 1349293350 ; E-ISBN: 9780230120150 ; E-ISBN: 0230120156 ; DOI: 10.1057/9780230120150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Rise of Korean Leadership : Emerging Powers and Liberal International Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Korean Leadership : Emerging Powers and Liberal International Order

Ikenberry, G. John; Mo, Jongryn

E-ISBN: 9781137351128 E-ISBN: 1137351128 DOI: 10.1057/9781137351128 ISBN: 9781137351111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...