skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hutchinson, John M. C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An invasion from Germany: Deroceras invadens (Pulmonata: Agriolimacidae) and other synanthropic slugs in the southwest corner of Poland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An invasion from Germany: Deroceras invadens (Pulmonata: Agriolimacidae) and other synanthropic slugs in the southwest corner of Poland

Hutchinson, John M. C. ; Reise, Heike

Folia Malacologica, 12/01/2015, Vol.23(4), pp.301-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15067629 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.026

Toàn văn sẵn có

2
<i>Deroceras panormitanum</i> and congeners from Malta and Sicily, with a redescription of the widespread pest slug as <i>Deroceras invadens</i> n. sp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deroceras panormitanum and congeners from Malta and Sicily, with a redescription of the widespread pest slug as Deroceras invadens n. sp.

Reise, Heike ; Hutchinson, John M. C. ; Schunack, Susann ; Schlitt, Bettina

Folia Malacologica, 12/1/2011, Vol.19(4), pp.201-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1506-7629 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10125-011-0028-1

Toàn văn sẵn có

3
First records of the terrestrial slug Arion ater s. l. (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Arionidae) from Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First records of the terrestrial slug Arion ater s. l. (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Arionidae) from Turkey

Reise, Heike ; Arslangündoğdu, Zeynel ; Schlitt, Bettina ; Hutchinson, John M. C. ; Hızal, Erdem ; Bacak, Ergün

Folia Malacologica, 12/11/2018, Vol.26(4), pp.213-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15067629 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12657/folmal.026.024

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for Fundamentals and Commonalities of Search

Hutchinson, John M. C. ; Stephens, David W ; Bateson, Melissa ; Couzin, Iain ; Dukas, Reuven ; Giraldeau, Luc-Alain ; Hills, Thomas T. ; Méry, Frederic ; Winterhalder, Bruce

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Results concerning the Trade-Off between Gaining Energy and Avoiding Predation

Houston, Alasdair I. ; Mcnamara, John M. ; Hutchinson, John M. C.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1993, Vol.341(1298), pp.375-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: 10.1098/rstb.1993.0123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fishing for the Right Words: Decision Rules for Human Foraging Behavior in Internal Search Tasks

Wilke, Andreas ; Hutchinson, John M. C. ; Todd, Peter M. ; Czienskowski, Uwe

Cognitive Science, May 2009, Vol.33(3), pp.497-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-0213 ; E-ISSN: 1551-6709 ; DOI: 10.1111/j.1551-6709.2009.01020.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyar's Rule and the Investment Principle: optimal moulting strategies if feeding rate is sizedependent and growth is discontinuous

Hutchinson, John M. C. ; Mcnamara, John M. ; Houston, Alasdair I. ; Vollrath, Fritz

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1997, Vol.352(1349), pp.113-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; DOI: 10.1098/rstb.1997.0007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple heuristics and rules of thumb: where psychologists and behavioural biologists might meet

Hutchinson, John M C ; Gigerenzer, Gerd

Behavioural processes, 31 May 2005, Vol.69(2), pp.97-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-6357 ; PMID: 15845293 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Risk Taking Used as a Cue in Mate Choice?

Wilke, Andreas ; Hutchinson, John M. C ; Todd, Peter M ; Kruger, Daniel J

Evolutionary Psychology, 01 January 2006, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7049 ; E-ISSN: 1474-7049 ; DOI: 10.1177/147470490600400130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchinson, John M. C.
 2. Hutchinson, Jmc
 3. Hutchinson, J.M.C.
 4. Hutchinson, John
 5. John M. C. Hutchinson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...