skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1958đến1972 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hunnings, N. March xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile—Argentina

Hunnings, N. March ; Brasseur, Danièle ; Warbrick, C ; Zdzieblo, W

International and Comparative Law Quarterly, 1967, Vol.16(2), pp.550-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/16.2.550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany (West)

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1969, Vol.18(2), pp.487-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/18.2.487

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obscene Publications

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1971, Vol.20(4), pp.772-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/20.4.772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial Discrimination

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1971, Vol.20(2), pp.369-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/20.2.369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landlord and Tenant

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1971, Vol.20(4), pp.769-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/20.4.769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Hunnings, N. March ; Green, Enid ; Warbrick, C ; Zdzieblo, W

International and Comparative Law Quarterly, 1967, Vol.16(1), pp.243-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/16.1.243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scandinavian Studies in Law 1966
Scandinavian Studies in Law 1967

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1968, Vol.17(4), pp.1068-1069 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/17.4.1068-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Press Law for Our Times: The Example of the German Legislation

Hunnings, N. March

International and Comparative Law Quarterly, 1968, Vol.17(4), pp.1069-1070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/17.4.1069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...