skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huggett, Brady xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research institute partnerships 2015.(DATA PAGE)(Table)

Huggett, Brady

Nature Biotechnology, 2016, Vol.34(6), p.584(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic partnerships 2014.(DATA PAGE)(Table)

Huggett, Brady

Nature Biotechnology, April, 2015, Vol.33(4), p.333(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic partnerships 2015.(DATA PAGE)(List)

Huggett, Brady

Nature Biotechnology, April, 2016, Vol.34(4), p.372(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research institute partnerships 2014.(DATA PAGE)

Huggett, Brady

Nature Biotechnology, 2015, Vol.33(5), p.443(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research institute partnerships 2014.(DATA PAGE)

Huggett, Brady

Nature Biotechnology, May, 2015, Vol.33(5), p.443(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geron's quixotic fate: why did Geron--corporate standard bearer for regenerative medicine--fail, whereas technology pioneers in other areas persist?(COMMENTARY)

Scott, Christopher ; Huggett, Brady

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(6), p.497(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic partnerships 2014

Huggett, Brady

Nature biotechnology, April 2015, Vol.33(4), pp.333 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25850049 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic-industry partnerships 2012

Huggett, Brady

Nature biotechnology, May 2013, Vol.31(5), pp.383 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 23657385 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt0513-383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITH 'HYBRID' BUSINESS MODEL, INFINITY SIGNS AMGEN TO DEAL.(Infinity Pharmaceuticals Inc.)

Huggett, Brady

BIOWORLD Today, Jan 9, 2004, Vol.15(5)

ISSN: 1541-0595

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARIAD, STENT COMPANY MEDINOL IN PARTNERSHIP WORTH UP TO $40M

Huggett, Brady

BIOWORLD Today, Jan 28, 2005, Vol.16(18)

ISSN: 1541-0595

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huggett, Brady
  2. Huggett, B.
  3. Brady Huggett
  4. Scott, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...