skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huang, Min xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid production of novel pre-microRNA agent hsa-mir-27b in Escherichia coli using recombinant RNA technology for functional studies in mammalian cells

Li, Mei-Mei ; Wang, Wei-Peng ; Wu, Wen-Juan ; Huang, Min ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, November 2014, Vol.42(11), pp.1791-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 25161167 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.114.060145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer resistance protein BCRP/ABCG2 regulatory microRNAs (hsa-miR-328, -519c and -520h) and their differential expression in stem-like ABCG2+ cancer cells

Li, Xin ; Pan, Yu-Zhuo ; Seigel, Gail M ; Hu, Zi-Hua ; Huang, Min ; Yu, Ai-Ming

Biochemical Pharmacology, 15 March 2011, Vol.81(6), pp.783-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; E-ISSN: 1873-2968 ; DOI: 10.1016/j.bcp.2010.12.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Nicotinamide N-Methyltransferase on PANC-1 Cells Proliferation, Metastatic Potential and Survival Under Metabolic Stress

Yu, Tao ; Wang, Yong-Tao ; Chen, Pan ; Li, Yu-Hua ; Chen, Yi-Xin ; Zeng, Hang ; Yu, Ai-Ming ; Huang, Min ; Bi, Hui-Chang

Cellular Physiology and Biochemistry, January 2015, Vol.35(2), pp.710-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1015-8987 ; E-ISSN: 1421-9778 ; DOI: 10.1159/000369731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimeric MicroRNA-1291 Biosynthesized Efficiently in Escherichia coli Is Effective to Reduce Target Gene Expression in Human Carcinoma Cells and Improve Chemosensitivity

Li, Mei-Mei ; Addepalli, Balasubrahmanyam ; Tu, Mei-Juan ; Chen, Qiu-Xia ; Wang, Wei-Peng ; Limbach, Patrick A ; Lasalle, Janine M ; Zeng, Su ; Huang, Min ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, July 2015, Vol.43(7), pp.1129-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 25934574 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.115.064493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PPARα regulates tumor cell proliferation and senescence via a novel target gene carnitine palmitoyltransferase 1C

Chen, Yixin ; Wang, Yongtao ; Huang, Yaoyao ; Zeng, Hang ; Hu, Bingfang ; Guan, Lihuan ; Zhang, Huizhen ; Yu, Ai - Ming ; Johnson, Caroline H ; Gonzalez, Frank J ; Huang, Min ; Bi, Huichang

Carcinogenesis, 2017, Vol. 38(4), pp.474-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-3334 ; E-ISSN: 1460-2180 ; DOI: 10.1093/carcin/bgx023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang, M
  2. Yu, Am
  3. Yu, Ai-Ming
  4. Huang, Min
  5. Li, Mei-Mei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...