skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Hu, Jiani xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of soft-tissue thickness of calf measured using MRI for assessing unilateral lower extremity lymphoedema secondary to cervical and endometrial cancer treatments

Lu, Qing ; Li, Yulai ; Chen, Tian-Wu ; Yao, Yuan ; Zhao, Zizhou ; Li, Yang ; Xu, Jianrong ; Jiang, Zhaohua ; Hu, Jiani

Clinical Radiology, December 2014, Vol.69(12), pp.1287-1294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9260 ; E-ISSN: 1365-229X ; DOI: 10.1016/j.crad.2014.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MR Lymphography of Lymphatic Vessels in Lower Extremity with Gynecologic Oncology-Related Lymphedema (MR Lymphography in Lower Extremity Lymphedema)

Lu, Qing ; Delproposto, Zachary ; Hu, Alice ; Tran, Christine ; Liu, Ningfei ; Li, Yulai ; Xu, Jianrong ; Bui, Duy ; Hu, Jiani; Chen, Xiaoyuan (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e50319 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Siderotic Nodule Detection in Cirrhosis with Susceptibility-Weighted Magnetic Resonance Imaging: A Prospective Study (Siderotic Nodule Detection in Cirrhosis with SWI)

Chen, Wei ; DelProposto, Zachary ; Wu, Dongmei ; Wang, Jian ; Jiang, Quan ; Xuan, Stephanie ; Ye, YongQuan ; Zhang, Zishu ; Hu, Jiani; Ritman, Erik L. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e36454 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of T2* in Differentiating Metastatic from Benign Axillary Lymph Nodes in Patients with Breast Cancer - A Preliminary In Vivo Study

Li, Chuanming ; Meng, Shan ; Yang, Xinhua ; Wang, Jian ; Hu, Jiani; Anto, Ruby John (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0084038 ; PMCID: 3894179 ; PMID: 24454715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Intratumoral Micromorphology for Patients with Clear Cell Renal Cell Carcinoma Using Susceptibility-Weighted Imaging

Chen, Jie ; Ding, Jiule ; Dai, Yongming ; Xing, Wei ; Sun, Jun ; Zhang, Zishu ; Xuan, Yang ; Pilli, Vasuki ; Haacke, E. Mark ; Hu, Jiani; Gelovani, Juri G. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0065866 ; PMCID: 3675045 ; PMID: 23755287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Hemorrhage in Renal Cell Carcinoma Using Susceptibility Weighted Imaging

Xing, Wei ; He, Xiaozhou ; Kassir, Mohammad A ; Chen, Jie ; Ding, Jiule ; Sun, Jun ; Hu, Jiani ; Zhang, Zishu ; Haacke, E. Mark ; Dai, Yongming; Perez-Gracia, Jose Luis (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057691 ; PMCID: 3581533 ; PMID: 23451259

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utility of R.sub.2* Obtained from T.sub.2*-Weighted Imaging in Differentiating Hepatocellular Carcinomas from Cavernous Hemangiomas of the Liver.(Research Article)

Sun, Meiyu ; Wang, Sheng ; Song, Qingwei ; Wang, Zhiyuan ; Wang, Heqing ; Ning, Dianxiu ; Xu, Bin ; Wei, Qiang ; Liu, Ailian

PLoS ONE, March 14, 2014, Vol.9(3), p.e91751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0091751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Assessment of the Presence and Severity of Cirrhosis in Patients with Hepatitis B Using Right Liver Lobe Volume and Spleen Size Measured at Magnetic Resonance Imaging

Chen, Xiao-Li ; Chen, Tian-Wu ; Zhang, Xiao-Ming ; Li, Zhen-Lin ; Zeng, Nan-Lin ; Li, Ting ; Wang, Dan ; Li, Jie ; Fang, Zhi-Jia ; Li, Hang ; Chen, Jia ; Liu, Jun ; Xu, Guo-Hui ; Ren, Jing ; Wu, Jian-Lin ; Li, Chun-Ping; Hu, Jiani (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0089973 ; PMCID: 3942406 ; PMID: 24594920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vivo Measurement of Oxygenation Changes after Stroke Using Susceptibility Weighted Imaging Filtered Phase Data

Li, Meng ; Hu, Jiani ; Miao, Yanwei ; Shen, Huicong ; Tao, Dingbo ; Yang, Zhihong ; Li, Qinghang ; Xuan, Stephanie Y ; Raza, Waqar ; Alzubaidi, Sadeer ; Haacke, E. Mark; Yacoub, Essa (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0063013 ; PMCID: 3652854 ; PMID: 23675450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ectopic Blood Supply of Hepatocellular Carcinoma as Depicted by Angiography with Computed Tomography: Associations with Morphological Features and Therapeutic History

Chen, Guang-Wen ; Song, Bin ; Li, Zhen-Lin ; Yuan, Yuan; Hu, Jiani (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0071942 ; PMCID: 3744506 ; PMID: 23967266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Breast Tumors Using Diffusion Kurtosis Imaging (DKI)

Wu, Dongmei ; Li, Guanwu ; Zhang, Junxiang ; Chang, Shixing ; Hu, Jiani ; Dai, Yongming

PLoS One, Nov 2014, Vol.9(11), p.e113240 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Susceptibility-Weighted Imaging for the Noncontrast Evaluation of Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Study with Histopathologic Correlation

Chen, Wei ; Delproposto, Zachary ; Liu, Wei ; Kassir, Mohammad ; Wang, Zhiyuan ; Zhao, Jun ; Xie, Bing ; Wen, Yaming ; Wang, Jian ; Hu, Jiani; Ahn, Sang Hoon (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098303 ; PMCID: 4039503 ; PMID: 24879409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Study of MR Diffusion Tensor Imaging of Pancreas for the Diagnosis of Acute Pancreatitis

Li, Xinghui ; Zhuang, Ling ; Zhang, Xiaoming ; Wang, Jian ; Chen, Tianwu ; Li, Liangjun ; Aduah, Emmanuel Ajedichiga ; Hu, Jiani; Zhang, Heye (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160115 ; PMCID: 5008639 ; PMID: 27584016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CDCA5 overexpression is an Indicator of poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma (HCC)

Yunhong Tian ; Jianlin Wu ; Cristian Chagas ; Yichao Du ; Huan Lyu ; Yunhong He ; Shouliang Qi ; Yong Peng ; Jiani Hu

BMC Cancer, 01 November 2018, Vol.18(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/s12885-018-5072-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver lobe-based magnetic resonance diffusion-weighted imaging using multiple b values in patients with hepatitis B-related liver cirrhosis: association with the liver disease severity according to the Child-Pugh class

Hong-Jie Tang ; Li Zhou ; Xiao-Ming Zhang ; Jun Liu ; Tian-Wu Chen ; Nan-Lin Zeng ; Dan Wang ; Jie Li ; Yu-Cheng Huang ; Yu-Lian Tang ; Jiani Hu

Clinics, 01 July 2015, Vol.70(7), pp.486-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5322 ; E-ISSN: 1980-5322 ; DOI: 10.6061/clinics/2015(07)05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MR Imaging Evaluation of Intracerebral Hemorrhages and T2 Hyperintense White Matter Lesions Appearing after Radiation Therapy in Adult Patients with Primary Brain Tumors

Yoo, Dong ; Kim, Tae ; Lee, Se-Hoon ; Ji-Hoon, Kim

PLoS One, Aug 2015, Vol.10(8), p.e0136795 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High spatial resolution in vivo 2D 1H magnetic resonance spectroscopic imaging of human muscles with a band-selective technique

Hu, Jiani ; Jiang, Quan ; Xia, Yang ; Zuo, Chunsong

Magnetic Resonance Imaging, 2001, Vol.19(8), pp.1091-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-725X ; E-ISSN: 1873-5894 ; DOI: 10.1016/S0730-725X(01)00438-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole-tumour histogram analysis of pharmacokinetic parameters from dynamic contrast-enhanced MRI in resectable oesophageal squamous cell carcinoma can predict T-stage and regional lymph node metastasis

Chen, Yan-Li ; Li, Rui ; Chen, Tian-Wu ; Ou, Jing ; Zhang, Xiao-Ming ; Chen, Fan ; Wu, Lan ; Jiang, Yu ; Laws, Maxwell ; Shah, Kamran ; Joseph, Bobby ; Hu, Jiani

European Journal of Radiology, March 2019, Vol.112, pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0720-048X ; E-ISSN: 1872-7727 ; DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A high spatial resolution 1H magnetic resonance spectroscopic imaging technique for breast cancer with a short echo time

Hu, Jiani ; Yu, Yingjian ; Kou, Zhifeng ; Huang, Wei ; Jiang, Quan ; Xuan, Yang ; Li, Tao ; Sehgal, Vivek ; Blake, Cassann ; Haacke, E. Mark ; Soulen, Renate L

Magnetic Resonance Imaging, 2008, Vol.26(3), pp.360-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-725X ; E-ISSN: 1873-5894 ; DOI: 10.1016/j.mri.2007.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hu, Jiani
 2. Wang, Jian
 3. Chen, Tian-Wu
 4. Haacke, E. Mark
 5. Delproposto, Zachary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...