skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Tác giả/ người sáng tác: Hotez, Peter J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace through vaccine diplomacy

Hotez, Peter J

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1301 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223952 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1189028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Vaccine Diplomacy”: Historical Perspectives and Future Directions

Hotez, Peter J; Lustigman, Sara (Editor)

2014, Vol.8(6), p.e2808 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0002808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian-United States vaccine science diplomacy: Preserving the legacy

Hotez, Peter

PLoS Neglected Tropical Diseases, May 2017, Vol.11(5) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pntd.0005320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waging Peace through Neglected Tropical Disease Control: A US Foreign Policy for the Bottom Billion

Hotez, Peter J ; Thompson, Tommy G

PLoS Neglected Tropical Diseases, 2009, Vol.3(1), p.e346 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0000346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Neglected Tropical Diseases into AIDS, Tuberculosis, and Malaria Control

Hotez, Peter J ; Mistry, Neeraj ; Rubinstein, Joanna ; Sachs, Jeffrey D

The New England Journal of Medicine, 2011, Vol.364(22), pp.2086-2089 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1014637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A National Cholera Vaccine Stockpile — A New Humanitarian and Diplomatic Resource

Waldor, Matthew K ; Hotez, Peter J ; Clemens, John D

The New England Journal of Medicine, 2010, Vol.363(24), pp.2279-2282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1012300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging a Rising China through Neglected Tropical Diseases

Hotez, Peter

PLoS Neglected Tropical Diseases, Nov 2012, Vol.6(11), p.e1599 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pntd.0001599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hotez, Pj
 2. Hotez, Peter J.
 3. Hotez, Peter
 4. Peter J Hotez
 5. Lustigman, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...