skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Hocking xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialism, Constitutionalism, Costs and Compensation: A Contemporary Comparison of the Legal Rights and Obligations of and towards the Scandinavian Sami and Indigenous Australians

Hocking

Nordic Journal of International Law, 1999, Vol.68(1), pp.31-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718109920295858

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting the Possible Eugenics of the Past Through Modern Pressures for Compensation

Hocking

Nordic Journal of International Law, 2000, Vol.69(4), pp.501-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718100020296413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

W(h)ither the Human Rights of Indigenous Australians (From Wik to Wickedness?)

Hocking ; Stern

Nordic Journal of International Law, 1998, Vol.67(4), pp.393-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718109820295732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hocking
  2. Stern

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...