skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Hochradner, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revived is the Lord... : Two Readings of a Dramatic Approach in Music

Hochradner, Thomas

Muzikoloski Zbornik, 2014, pp.213-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.50.2.213-221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einem Wunder auf der Spur: Die Mozarts und das Miserere von Gregorio Allegri

Hochradner, Thomas

Muzikoloski Zbornik, 2015, pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.2.41-55

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iskanje koordinat. Izziv za raziskovanje recepcije in interpretacije glasbe

Hochradner, Thomas

Muzikoloski Zbornik, 2013, pp.11-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.49.2.11-22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘B-Composers’ or: How can you become a ‘Kleinmeister’?

Hochradner, Thomas

Muzikoloski Zbornik, 2010, pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.46.1.5-19

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Slovenian  (1)
  2. Slovak  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hochradner, Thomas
  2. Hochradner, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...