skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hoàng Nhâm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học các nguyên tố. Tập 1

Hoàng Nhâm

H. : ĐHQGHN, 2004 - (546 HO-N(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay hoá học

Pelenman V.I.; Hoàng Nhâm

H. : KHKT , 1972 - (540.3 PEL 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ : Dùng cho sinh viên hoá ĐHTH và ĐHSP. T. 2

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhâm

H. : ĐH và THCN, 1978 - (546 HO-C(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ . Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 1998 - (546 HO-N(3) 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá vô cơ. Tập 2

Hoàng Nhâm; Hoàng Ngọc Cang

H. : ĐH và THCN, 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. Tập 2, Các nguyên tố hoá học điển hình

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 2005 - (546 HO-N(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu hỏi và bài tập hoá học đại cương vô cơ : giáo trình in rô-nê-ô dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Hoá ĐHTHHN

Hoàng Nhâm; Lê Trí Kiên; Vũ Đăng Độ

H. : ĐHTHHN, 1985 - (540 HO-N 1985)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ : Các nguyên tố hóa học điển hình. Tập 2

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 1999 - (546 HO-N(2) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sản xuất Axít Photphoric từ quặng Apatít Lao Cai bằng phương pháp trích Li : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 25

Trần Thế Hồ; Hoàng Nhâm; Ngô Sĩ Lương

H. : ĐHQGHN , 1998 - (546 TR-H 1998)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. Tập 1

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 2003 - (546.076 HO-N(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ . T.1

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhâm

H. : ĐH và THCN, 1975 - (546 HO-C(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ . Tập 1, Lý thuyết đại cương về hoá học

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 1994 - (546 HO-N(1) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ : T. 1: Lý thuyết đại cương về hoá học

Hoàng Nhâm

H. : Giáo dục, 1999 - (546 HO-N(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...