skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hoàng Khắc Nam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

Hoàng Khắc Nam

251 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58583

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

Hoàng Khắc Nam

ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mêhicô - Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02

Phạm Quốc Việt; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.720597 PH-V 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề môi trường trong quan hệ quốc tế : Đề tài NCKH. CB.2003.16

Hoàng Khắc Nam

H. : ĐHKHXH & NV, 2005 - (363.7 HO-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nghiêm Tuấn Hùng; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Hoàng Thúy Quỳnh; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (327.17 HO-Q 2010)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình can dự của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Trần Lê Minh; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.730164 TR-M 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn : Đề tài NCKH.QG.14.25

Hoàng Khắc Nam; Trần Văn Thành

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , 2017 - (327.597 HO-N 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghị định thư Kyoto và hợp tác quốc tế đối với biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Vũ Quỳnh Giang; Hoàng Khắc Nam

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.17 VU-G 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - ASEAN : Đề tài NCKH. QG.98.15

Vũ Dương Ninh; Bùi Hồng Hạnh; Hoàng Khắc Nam

H. : ĐHKHXH & NV, 2000 - (327 VU-N 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

Hồ Minh Trang; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (327.597 HO-T 2007)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề đói nghèo trong quan hệ quốc tế hiện nay : Luận văn ThS. Quốc tế học: 60 31 40

Khúc Diệu Huyền; Hoàng Khắc Nam Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (327.1 KH-H 2008)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ hợp tác Pháp - Việt Nam: từ 1993 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Minh Chi; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2008 - (327.597044 NG-C 2008)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Thu Trang; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (327.597 NG-T 2009)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ kinh tế Thái Lan - Nhật Bản từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Quế Thương; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.5930952 NG-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Quốc Trường; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (337.1 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác kinh tế đa phương trong ASEAN+3 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Trần Thị Bích Hạnh; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (337.1 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012): Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Trần Thị Huyền Trang; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.73059 TR-T 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn mạng tại Bộ Thông tin và Truyền thông : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Bùi Thanh Hà; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.597 BU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ tại Đà Nẵng những năm đầu thế kỷ XXI= Operation of American Non-governmental Organizations in the first decade of the twenty-first century in Danang : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Lê Thị Phương Loan; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.730597 LE-L 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (3)
 3. 2009đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (25)
 2. Sách  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (26)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Khắc Nam
 2. Nguyễn Quốc Trường
 3. Hồ Minh Trang
 4. Phạm Quốc Việt
 5. Khúc Diệu Huyền

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...