skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Ho, T.V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems

Tran, Giang ; Nghiem, Thi ; Ho, Tuong ; Luong, Chi

Proceedings of the Seventh Symposium on information and communication technology, 08 December 2016, pp.417-424

ISBN: 9781450348157 ; ISBN: 1450348157 ; DOI: 10.1145/3011077.3011106

Toàn văn không sẵn có

2
Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems

Tran, G.S.; Nghiem, T.P.; Ho, T.V.; Luong, C.M.

Scopus; 978-145034815-7; http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3011077.3011106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32831

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method supporting collaboration in complex system participatory simulation

Nguyen, Trong ; Marilleau, Nicolas ; Ho, Tuong ; El Fallah, Amal

Proceedings of the Fourth Symposium on information and communication technology, 05 December 2013, pp.61-70

ISBN: 9781450324540 ; ISBN: 1450324541 ; DOI: 10.1145/2542050.2542076

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ho, T.V.
  2. Nghiem, T.P.
  3. Tran, G.S.
  4. Ho, Tuong
  5. Luong, C.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...