skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adult xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Hidalgo, Marylin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartonella quintana and Typhus Group Rickettsiae Exposure among Homeless Persons, Bogotá, Colombia

Faccini-Martínez, Álvaro A ; Márquez, Andrea C ; Bravo-Estupiñan, Diana M ; Calixto, Omar-Javier ; López-Castillo, Christian A ; Botero-García, Carlos A ; Hidalgo, Marylin ; Cuervo, Claudia

Emerging infectious diseases, November 2017, Vol.23(11), pp.1876-1879 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1080-6059 ; PMID: 29048284 Version:1 ; DOI: 10.3201/eid2311.170341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human prevalence of the spotted fever group (SFG) rickettsiae in endemic zones of Northwestern Colombia

Londoño, Andrés F ; Acevedo-Gutiérrez, Leidy Y ; Marín, Diana ; Contreras, Verónica ; Díaz, Francisco J ; Valbuena, Gustavo ; Labruna, Marcelo B ; Hidalgo, Marylin ; Arboleda, Margarita ; Mattar, Salim ; Solari, Sergio ; Rodas, Juan D

Ticks and Tick-borne Diseases, June 2017, Vol.8(4), pp.477-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-959X ; E-ISSN: 1877-9603 ; DOI: 10.1016/j.ttbdis.2017.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus USA300 Latin American Variant in Patients Undergoing Hemodialysis and HIV Infected in a Hospital in Bogotá, Colombia

Hidalgo, Marylin ; Carvajal, Lina ; Rincón, Sandra ; Faccini-Martínez, Álvaro ; Tres Palacios, Alba ; Mercado, Marcela ; Palomá, Sandra ; Rayo, Leidy ; Acevedo, Jessica ; Reyes, Jinnethe ; Panesso, Diana ; García-Padilla, Paola ; Alvarez, Carlos ; Arias, Cesar

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0140748 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0140748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocky Mountain spotted fever, Colombia.(DISPATCHES)

Hidalgo, Marylin ; Orejuela, Leonora ; Fuya, Patricia ; Carrillo, Pilar ; Hernandez, Jorge ; Parra, Edgar ; Keng, Colette ; Small, Melissa ; Olano, Juan P. ; Bouyer, Donald ; Castaneda, Elizabeth ; Walker, David ; Valbuena, Gustavo

Emerging Infectious Diseases, July, 2007, Vol.13(7), p.1058(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hidalgo, M
 2. Hidalgo, Marylin
 3. Valbuena, Gustavo
 4. Faccini-Martínez, Álvaro A
 5. Bouyer, Donald

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Colombia
 3. Adult
 4. Humans
 5. Rickettsia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...