skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hickner, John xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The times they are a-changin'.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, June, 2014, Vol.63(6), p.296(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We need to step up to the plate (again).(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, 2014, Vol.63(12), p.695(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepping for the boards? We can help.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, May, 2015, Vol.64(5), p.272(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mainstreaming of alternative therapies.(EDITORIAL)(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, 2015, Vol.64(8), p.451(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4 reasons to be optimistic about family medicine.(EDITORIAL)(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, March, 2014, Vol.63(3), p.127(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masters of complexity.(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, 2015, Vol.64(12), p.761(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postelection culture clash?(EDITORIAL)(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, Dec, 2012, Vol.61(12), p.717(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's talk about the evidence.(EDITORIAL)(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, June, 2015, Vol.64(6), p.337(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Health Literacy to Prevent Hospital Readmissions: Necessary but not Sufficient

Wolf, Michael S. ; Lambert, Bruce L. ; Hickner, John

Journal of General Internal Medicine, May, 2016, Vol.31(5), p.455(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; DOI: 10.1007/s11606-016-3658-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examine the patient, not just the evidence. Author's response

Hickner, John

The Journal of family practice, September 2015, Vol.64(9), pp.519 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-7294 ; PMID: 26862604 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have family physicians abandoned acute care?(EDITORIAL)

Hickner, John;

Journal of Family Practice, July, 2013, Vol.62(7), p.333(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization and impact of pre-office visit video health maintenance education.(Report)

Goodman, Kenneth ; Nowacki, Amy ; Wu, Jianni ; Hickner, John

Patient Education and Counseling, Nov, 2011, Vol.85(2), p.e65-e68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-3991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatal blood clots blamed on anticoagulation stopped too soon.(WHAT'S THE VERDICT?: Medical judgments and settlements)

Hickner, John

Journal of Family Practice, April, 2013, Vol.62(4), p.216(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otitis media? Not likely.(WHAT'S THE VERDICT? Medical judgments and settlements)(Clinical report)

Hickner, John

Journal of Family Practice, Jan, 2014, Vol.63(1), p.47(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New CVD guidelines put focus in the right place.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, Feb, 2014, Vol.63(2), p.66(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We need to treat gun violence like an epidemic.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, April, 2018, Vol.67(4), p.198(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bright--not bleak--future for family medicine.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, August, 2018, Vol.67(8), p.466(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the correct Dx is elusive.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, May, 2018, Vol.67(5), p.268(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

6 Steps to take when a patient insists on that antibiotic.(EDITORIAL)

Hickner, John

Journal of Family Practice, 2016, Vol.65(12), p.862(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We need to step up to the plate (again).(Editorial)

Hickner, John

Journal of Family Practice, Dec, 2014, Vol.63(12), p.695(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2013  (6)
 4. 2014đến2016  (16)
 5. Sau 2016  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hickner, John
 2. Hickner, J.
 3. Patrick, Gail
 4. Rowland, Kate
 5. Cals, Jochen W L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...