skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henrici, Alick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes & Records

Henrici, Alick

Field Mycology, 2011, Vol.12(1), pp.34,CO3-36,CO3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2010.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psathyrella: the state of play - including P. thujina new to Britain

Henrici, Alick

Field Mycology, July 2017, Vol.18(3), pp.87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2017.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on British Chlorophyllum Species

Kibby, Geoffrey ; Henrici, Alick

Field Mycology, 2011, Vol.12(3), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and Records

Henrici, Alick

Field Mycology, July 2016, Vol.17(3), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2016.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artomyces pyxidatus refound in Britain

Henrici, Alick ; Mahler, Neil

Field Mycology, January 2013, Vol.14(1), pp.31-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2012.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes & Records

Henrici, Alick

Field Mycology, April 2013, Vol.14(2), pp.68-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2013.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes & Records

Henrici, Alick

Field Mycology, July 2015, Vol.16(3), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2015.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and Records

Henrici, Alick

Field Mycology, April 2016, Vol.17(2), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2016.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal Portraits No. 60: Clitocybe obsoleta

Henrici, Alick ; Kibby, Geoffrey

Field Mycology, October 2014, Vol.15(4), pp.111-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2014.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes & Records

Henrici, Alick

Field Mycology, October 2013, Vol.14(4), pp.139-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2013.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal Portraits No. 68: Mycena rhenana

Henrici, Alick

Field Mycology, October 2016, Vol.17(4), pp.111-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2016.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal Portraits No. 75: Laxitextum bicolour

Henrici, Alick

Field Mycology, January 2018, Vol.19(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2018.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and Records

Henrici, Alick

Field Mycology, July 2017, Vol.18(3), pp.106-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2017.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES & RECORDS

Henrici, Alick

Field Mycology, 2011, Vol.12(2), pp.68-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2011.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byssosphaeria Schiedermayeriana in Britain

Fortey, Richard ; Henrici, Alick ; Spooner, Brian

Field Mycology, July 2012, Vol.13(3), pp.90-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2012.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Lactarius sg. Plinthogalus

Henrici, Alick

Field Mycology, July 2013, Vol.14(3), pp.84-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Squamanitain Britain and Europe

Henrici, Alick

Field Mycology, April 2013, Vol.14(2), pp.56-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2013.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal Portraits

Henrici, Alick

Field Mycology, April 2016, Vol.17(2), pp.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2016.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and Records

Henrici, Alick

Field Mycology, August 2018, Vol.19(3), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2018.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and Records

Henrici, Alick

Field Mycology, January 2016, Vol.17(1), pp.29-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1641 ; DOI: 10.1016/j.fldmyc.2016.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (7)
 2. 1997đến2002  (27)
 3. 2003đến2007  (29)
 4. 2008đến2013  (43)
 5. Sau 2013  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (135)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Henrici, Alick
 2. Henrici, A.
 3. Kibby, Geoffrey
 4. Kibby, G.
 5. Spooner, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...