skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Helbling, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing and Measuring Immigration Policies: A Comparative Perspective

Bjerre, Liv ; Helbling, Marc ; Römer, Friederike ; Zobel, Malisa

International Migration Review, September 2015, Vol.49(3), pp.555-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12100

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrants and Migrants: Authoritarian Immigration Policy

Shin, Adrian J; Helbling, Marc (Editor) ; Michalowski, Ines (Editor)

Comparative Political Studies, January 2017, Vol.50(1), pp.14-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015621076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Agenda for Immigration and Citizenship Policy Research

Helbling, Marc ; Michalowski, Ines; Helbling, Marc (Editor) ; Michalowski, Ines (Editor)

Comparative Political Studies, January 2017, Vol.50(1), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414016666864

Toàn văn không sẵn có

4
Conceptualizing and Measuring Immigration Policies: A Comparative Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing and Measuring Immigration Policies: A Comparative Perspective

Bjerre, Liv ; Helbling, Marc ; Römer, Friederike ; Zobel, Malisa

International Migration Review, 09/2015, Vol.49(3), pp.555-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/imre.12100

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

measuring immigration policies: the IMPIC database

Marc Helbling ; Liv Bjerre ; Friederike Römer ; Malisa Zobel

European Political Science, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-4333 ; E-ISSN: 1682-0983 ; DOI: 10.1057/eps.2016.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Immigration in Western Europe

Helbling, Marc

Journal of Ethnic and Migration Studies, 02 September 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2013.830888

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Immigration Reforms Affect Voting Behavior

Abou-Chadi, Tarik ; Helbling, Marc

Political Studies, August 2018, Vol.66(3), pp.687-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1177/0032321717725485

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Immigration Policies 1

Helbling, Marc

DICE Report, Spring 2018, Vol.16(1), pp.14-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16120663 ; E-ISSN: 16136373

Toàn văn sẵn có

9
A New Agenda for Immigration and Citizenship Policy Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Agenda for Immigration and Citizenship Policy Research

Helbling, Marc ; Michalowski, Ines

Comparative Political Studies, 01/2017, Vol.50(1), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414016666864

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration-related political culture and support for radical right parties

Baur, Robert ; Green, Eva G. T. ; Helbling, Marc

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 September 2016, Vol.42(11), p.1748-1773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2015.1125778

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring and Comparing Immigration, Asylum and Naturalization Policies Across Countries: Challenges and Solutions

Gest, Justin ; Boucher, Anna ; Challen, Suzanna ; Burgoon, Brian ; Thielemann, Eiko ; Beine, Michel ; Mcgovern, Patrick ; Crock, Mary ; Rapoport, Hillel ; Hiscox, Michael

Global Policy, September 2014, Vol.5(3), pp.261-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Controlling Immigration?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling Immigration?

Helbling, Marc ; Leblang, David A.

SSRN Electronic Journal, 2017

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3021283

Toàn văn không sẵn có

13
Framing Immigration in Western Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Immigration in Western Europe

Helbling, Marc

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01/02/2014, Vol.40(1), pp.21-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.830888

Toàn văn không sẵn có

14
measuring immigration policies: the IMPIC database
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

measuring immigration policies: the IMPIC database

Helbling, Marc ; Bjerre, Liv ; Römer, Friederike ; Zobel, Malisa

European Political Science, 4/1/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-4333 ; E-ISSN: 1682-0983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/eps.2016.4

Toàn văn sẵn có

15
How Immigration Reforms Affect Voting Behavior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Immigration Reforms Affect Voting Behavior

Abou-Chadi, Tarik ; Helbling, Marc

Political Studies, 08/2018, Vol.66(3), pp.687-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0032321717725485

Toàn văn không sẵn có

16
Immigration-related political culture and support for radical right parties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration-related political culture and support for radical right parties

Baur, Robert ; Green, Eva G. T. ; Helbling, Marc

Journal of Ethnic and Migration Studies, 09/2016, Vol.42(11), pp.1748-1773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2015.1125778

Toàn văn không sẵn có

17
Framing Immigration: Varieties of Arguments, Actors and Opportunity Structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Immigration: Varieties of Arguments, Actors and Opportunity Structures

Helbling, Marc

SSRN Electronic Journal, 2012

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2030046

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public debates on integration and immigration in six West European countries

Helbling, Marc

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

19
Public debates on integration and immigration in six West European countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public debates on integration and immigration in six West European countries

Helbling, Marc; Robert Schuman Centre For Advanced Studies

Toàn văn không sẵn có

20
Controlling immigration? How regulations affect migration flows: CONTROLLING IMMIGRATION?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling immigration? How regulations affect migration flows: CONTROLLING IMMIGRATION?

Helbling, Marc ; Leblang, David

European Journal of Political Research, 02/2019, Vol.58(1), pp.248-269 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-6765.12279

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (9)
 3. 2012đến2013  (5)
 4. 2014đến2016  (16)
 5. Sau 2016  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Helbling, Marc
 2. Helbling, M.
 3. Michalowski, Ines
 4. Römer, Friederike
 5. Zobel, Malisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...