skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hecht Gil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool and cutting insert therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting insert with flexibility aperture and cutting tool therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool assembly and tool holder therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluted drill and fluted drill cutting head therefor

Hecht Gil ; Chen Danny

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting Tool With Indexable Cutting Insert Having Non-Abutting Side Flanks

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

具有燕尾防滑布置的切削刀片
Cutting insert having dovetail anti-slip arrangement

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool and cutting insert with a rearward resilience slit

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool and cutting insert with a rearward resilience slit

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-sided double-ended cutting insert and cutting tool therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool holder having a tool body and top clamp for retaining a cutting insert

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool and cutting insert therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable cutting tool

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUTTING TOOL AND CUTTING INSERT THEREFOR

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

도브테일 슬립-방지 배열체를 갖는 절삭 인서트
CUTTING INSERT HAVING A DOVETAIL ANTI-SLIP ARRANGEMENT

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-Sided Square-Shaped Indexable Cutting Insert and Cutting Tool

Hecht Gil ; Hen Daniel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUTTING TOOL AND CUTTING TOOL HOLDER HAVING LEVER PIN

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool with cutting insert having non-abutting side flanks

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rotary cutting tool and cutting insert therefor

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool having an anti-slip arrangement

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool Holder Having A Tool Body and Top Clamp For Retaining A Cutting Insert

Hecht Gil

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (18)
 2. 2003đến2005  (44)
 3. 2006đến2008  (88)
 4. 2009đến2012  (114)
 5. Sau 2012  (185)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (431)
 2. Chinese  (75)
 3. Korean  (52)
 4. Polish  (23)
 5. Norwegian  (18)
 6. Czech  (15)
 7. Japanese  (2)
 8. Hungarian  (1)
 9. Romanian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...