skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: He, Zhen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4018/jdm.2005040102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunistic prioritised clustering framework for improving OODBMS performance*

He, Zhen ; Lai, Richard ; Marquez, Alonso ; Blackburn, Stephen

The Journal of Systems and Software, Mar 2007, Vol.80(3), p.371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On using cache conscious clustering for improving OODBMS performance

He, Zhen ; Lai, Richard ; Marquez, Alonso

Information and Software Technology, Nov 2006, Vol.48(11), p.1073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, Z
  2. He, Zhen
  3. Marquez, Alonso
  4. Lai, R.
  5. Marquez, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...