skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hauser, Peter C.; xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Absorbance detector based on a deep UV light emitting diode for narrow-column HPLC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance detector based on a deep UV light emitting diode for narrow-column HPLC

Bui, Duy Anh; Bomastyk, Benjamin; Hauser, Peter C.

1615-9306; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30601

Truy cập trực tuyến

2
Absorbance detector based on a deep UV light emitting diode for narrow-column HPLC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance detector based on a deep UV light emitting diode for narrow-column HPLC

Bui, Duy Anh; Hauser, Peter C.; Bomastyk, Benjamin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28355

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance detector for high performance liquid chromatography based on a deep-UV light-emitting diode at 235nm

Da Silveira Petruci, João Flavio ; Liebetanz, Michael G ; Cardoso, Arnaldo Alves ; Hauser, Peter C

Journal of Chromatography A, 25 August 2017, Vol.1512, pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2017.07.029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance detector for high-performance liquid chromatography based on light-emitting diodes for the deep-ultraviolet range

Bomastyk, Benjamin ; Petrovic, Igor ; Hauser, Peter C

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(24), pp.3750-3756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.04.039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular absorption measurements with an optical fibre coupled array of ultra-violet light-emitting diodes

Bui, Duy Anh ; Kraiczek, Karsten G ; Hauser, Peter C

Analytica Chimica Acta, 15 September 2017, Vol.986, pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2017.07.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical devices based on light-emitting diodes – a review of the state-of-the-art

Bui, Duy Anh ; Hauser, Peter C

Analytica Chimica Acta, 01 January 2015, Vol.853, pp.46-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2014.09.044

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance measurements with light-emitting diodes as sources: Silicon photodiodes or light-emitting diodes as detectors?

Anh Bui, Duy ; Hauser, Peter C

Talanta, 15 November 2013, Vol.116, pp.1073-1078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2013.08.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbance measurements with light-emitting diodes as sources: Silicon photodiodes or light-emitting diodes as detectors?

Bui, Duy Anh ; Hauser, Peter C.

Talanta, Nov 15, 2013, Vol.116, p.1073(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniature flow-injection analysis manifold created by micromilling

Rainelli, Andrea ; Stratz, Richard ; Schweizer, Karin ; Hauser, Peter C

Talanta, 2003, Vol.61(5), pp.659-665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/S0039-9140(03)00330-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-Purpose Photometric-Conductivity Detector for Simultaneous and Sequential Measurements in Flow Analysis

Mantim, Thitirat ; Chaisiwamongkhol, Korbua ; Uraisin, Kanchana ; Hauser, Peter ; Wilairat, Prapin ; Nacapricha, Duangjai

Molecules, 2020, Vol.25(10), p.2284 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14203049 ; DOI: 10.3390/molecules25102284

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2012  (1)
 3. 2013đến2014  (2)
 4. 2015đến2017  (5)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hauser, Peter C
 2. Hauser, PC
 3. Bui, Duy Anh
 4. Hauser, Peter
 5. Bomastyk, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...