skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hatch Gary Layne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arguing in communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing in communities

Hatch Gary Layne.

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub., c1999. - (808 HAT 1999) - ISBN0767404963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Arguing in communities : reading and writing arguments in context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arguing in communities : reading and writing arguments in context

Hatch Gary Layne.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003. - (808 HAT 2003) - ISBN0767416813 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hatch Gary Layne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...