skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Hanlon, Michelle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the long way home U.S. tax evasion and offshore investments in U.S. equity and debt markets

Hanlon, Michelle; Maydew, Edward L ; Thornock, Jacob R

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2015, Vol.70(1), pp. 257-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real effects of accounting rules evidence from multinational firms’ investment location and profit repatriation decisions

Graham, John R; Hanlon, Michelle ; Shevlin, Terry

Journal of accounting research, 2011, Vol.49(1), pp. 137-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of tax research

Hanlon, Michelle; Heitzman, Shane

Journal of accounting & economics, 2010, Vol.50(2), pp. 127-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-4101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where do firms manage earnings?

Dyreng, Scott D; Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward L

Review of accounting studies, 2012, Vol.17(3), pp. 649-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-6653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers to mobility the lockout effects of U.S. taxation of worldwide corporate profits

Graham, John R; Hanlon, Michelle ; Shevlin, Terry

National tax journal, 2010, Vol.63(4), pp.1111-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can we infer about a firm's taxable income from its financial statements?

Hanlon, Michelle

National tax journal, 2003, Vol.56(4), pp. 831-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book-tax conformity : implications for multinational firms

Hanlon, Michelle; Maydew, Edward L

National tax journal, 2009, Vol.62(1), pp.127-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hanlon, Michelle
 2. Hanlon, M.
 3. Maydew, Edward L
 4. Maydew, Edward
 5. Maydew, El

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...