skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Haltof, Marek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Polish national cinema
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polish national cinema

Marek Haltof

E-ISBN 157181275X ; E-ISBN 1571812768 ; E-ISBN 9781571812759 ; E-ISBN 9781571812759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Polish film and the Holocaust politics and memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polish film and the Holocaust politics and memory

Haltof, Marek

E-ISBN 9780857453563 ; E-ISBN 9780857453570 ; E-ISBN 9781782384960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (2)
  2. JSTOR Books  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haltof, Marek.
  2. Haltof, M.
  3. Marek Haltof

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...