skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Haass, Richard N. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irony of American Strategy: Putting the Middle East in Proper Perspective

Haass, Richard

Foreign Affairs, May/Jun 2013, Vol.92(3), pp.57-67

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unraveling: How to Respond to a Disordered World

Haass, Richard

Foreign Affairs, Nov/Dec 2014, Vol.93(6), pp.70-79

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where to Go From Here: Rebooting American Foreign Policy

Haass, Richard

Foreign Affairs, Jul/Aug 2017, Vol.96(4), pp.2-9

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Iraq: A New U.S. Strategy for the Middle East

Haass, Richard ; Indyk, Martin

Foreign Affairs, Jan/Feb 2009, Vol.88(1), pp.41-58

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Profligacy and American Power: The Consequences of Fiscal Irresponsibility

Altman, Roger ; Haass, Richard

Foreign Affairs, Nov/Dec 2010, Vol.89(6), pp.25-0_9

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regime Change and Its Limits

Haass, Richard

Foreign Affairs, Jul/Aug 2005, Vol.84(4), pp.66-78

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20034421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Middle East

Haass, Richard

Foreign Affairs, Nov/Dec 2006, Vol.85(6), p.2

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20032138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do with American primacy

Haass, Richard

Foreign Affairs, Sep/Oct 1999, Vol.78(5), pp.37-49

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20049449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanctioning madness

Haass, Richard

Foreign Affairs, Nov/Dec 1997, Vol.76(6), pp.74-85

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20048277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting US Foreign Policy in the Post-9/11 World

Haass, Richard N; CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY WASHINGTON DC CENTER FOR THE STUDY OF INTELLIGENCE

Accession Number: ADA525823

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradigm lost

Haass, Richard

Foreign Affairs, Jan 1995, Vol.74(1), p.43

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five not-so-easy pieces

Haass, Richard

The Brookings Review, Spring 2000, Vol.18(2), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enough Is Enough.(International)(Iran's nuclear ambitions)(Viewpoint essay)

Haass, Richard N.

Newsweek, Feb 1, 2010, Vol.155(05), p.41

ISSN: 0028-9604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starting over

Haass, Richard

The Brookings Review, Spring 1997, Vol.15(2), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy in the age of primacy

Haass, Richard

The Brookings Review, Fall 2000, Vol.18(4), pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253 ; E-ISSN: 23282959 ; DOI: 10.2307/20080936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe, at century's end: The challenge ahead

Haass, Richard

The Brookings Review, Summer 1999, Vol.17(3), pp.4-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Premium Cables

Haass, Richard

Newsweek, Dec 13, 2010, Vol.156(24)

ISSN: 00289604 ; E-ISSN: 1069840X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We're Not Winning. It's Not Worth It. Here's how to draw down in Afghanistan.(Cover story)

Haass, Richard N.

Newsweek, July 26, 2010, Vol.156(04), p.30

ISSN: 0028-9604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Weakest Link

Haass, Richard

Newsweek, Mar 8, 2010, Vol.155(10)

ISSN: 00289604 ; E-ISSN: 1069840X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama Should Talk To Syria Now

Haass, Richard

Newsweek, Mar 9, 2009, Vol.153(10)

ISSN: 00289604 ; E-ISSN: 1069840X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (4)
 2. 1998đến2001  (5)
 3. 2002đến2007  (4)
 4. 2008đến2011  (15)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Tin tức  (4)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haass, Richard N
 2. Haass, Richard
 3. Haass, RN
 4. Richard N. Haass
 5. Haass, R.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...