skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hà, Văn Hội xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00902; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44198

Truy cập trực tuyến

2
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội; Luận văn chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; ĐHQGHN - Khoa Kinh tế

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11983; 382 PH-H 2006 / V-L0/00902

Truy cập trực tuyến

3
Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Ngọc, Hoài Nam; Hà, Văn Hội

Ngọc, H. N. (2009). Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44321

Truy cập trực tuyến

4
Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Phùng, Mạnh Hùng; Hà, Văn Hội

Phùng, M. H. (2006). Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00897; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44199

Truy cập trực tuyến

5
Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn, Nam Hải; Hà, Văn Hội

Nguyễn, N. H. (2008). Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01613; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...