skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Tác giả/ người sáng tác: Gutbrod, Klemens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of Co-Speech Gestures in Aphasic Patients: An Eye Movement Study

Eggenberger, Noëmi ; Preisig, Basil C ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Vanbellingen, Tim ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Cazzoli, Dario ; Müri, René M

PloS one, 2016, Vol.11(1), pp.e0146583 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26735917 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Cortex, March 2015, Vol.64, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9452 ; E-ISSN: 1973-8102 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different visual exploration of tool-related gestures in left hemisphere brain damaged patients is associated with poor gestural imitation

Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Eggenberger, Noëmi ; Hopfner, Simone ; Cazzoli, Dario ; Preisig, Basil C ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Bassetti, Claudio L ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Neuropsychologia, May 2015, Vol.71, pp.158-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25841335 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Cortex  (1)
 2. Neuropsychologia  (1)
 3. Plos One  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eggenberger, N.
 2. Preisig, B.C.
 3. Gutbrod, Klemens
 4. Eggenberger, Noëmi
 5. Schumacher, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...