skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Australian Journal of International Affairs xóa Tất cả các phiên bản Foreign Policy xóa Tất cả các phiên bản Gurry, Meg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Too soft and long-haired? the Department of External Affairs and the White Australia Policy, 1946-1966

Gurry, Meg ; Tavan, Gwenda

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2004, Vol.58(1), pp.127-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000184809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A delicate balance: Australia's 'tilt' to Pakistan and its impact on Australia-India relations

Gurry, Meg

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2013, Vol.67(2), pp.141-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.750641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gurry, Meg
  2. Gurry, M.
  3. Gwenda Tavan
  4. Meg Gurry
  5. Tavan, Gwenda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...