skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Guillaumon, Ana Terezinha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding pitfalls of intraoperative peripheral endovascular surgery with the aid of OsiriX: expanding the use of virtual fluoroscopy

Molinari, Giovani José Dal Poggetto ; Dalbem, Andréia Marques de Oliveira ; Guillaumon, Ana Terezinha

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 01 September 2014, Vol.29(3), pp.455-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9741 ; E-ISSN: 1678-9741 ; DOI: 10.5935/1678-9741.20140094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy Analysis of a Script-based Guide for EVAR Execution: is it Possible to Reduce Patient Exposure to Contrast, Operative Time and Blood Loss even when Advanced Technologies are not Available?

Molinari, Giovani José Dal Poggetto ; Guillaumon, Ana Terezinha ; Dalbem, Andréia Marques de Oliveira

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 01 December 2015, Vol.30(6), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9741 ; E-ISSN: 1678-9741 ; DOI: 10.5935/1678-9741.20150079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposta de correção virtual geométrica da projeção ostial da artéria renal no estudo operatório de aneurismas infrarrenais: resultados iniciais de um estudo piloto

Molinari, Giovani José Dal Poggetto ; Dalbem, Andreia Marques de Oliveira ; Menezes, Fabio Hüsemann ; Guillaumon, Ana Terezinha

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 01 March 2014, Vol.29(1), pp.78-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9741 ; E-ISSN: 1678-9741 ; DOI: 10.5935/1678-9741.20140014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O uso de recursos virtuais na preparação pré-operatória de aneurismas infrarrenais: explorando o potencial do OsiriX

Molinari, Giovani Jose Dal Poggetto ; Dalbem, Andréia Marques de Oliveira ; Guillaumon, Ana Terezinha

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 01 April 2014, Vol.29(2), pp.279-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-9741 ; E-ISSN: 1678-9741 ; DOI: 10.5935/1678-9741.20140065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...