skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Guild, Elspeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29

Steve Peers ; Elspeth Guind Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222243 ; ISBN13: 9789004222243 ; E-ISBN10: 9004222391 ; E-ISBN13: 9789004222397

Toàn văn không sẵn có

2
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law

Steve Pe.. l.]

ISBN10: 9004222235 ; ISBN13: 9789004222236 ; E-ISBN10: 9004222383 ; E-ISBN13: 9789004222380

Toàn văn không sẵn có

3
The Reconceptualization of European Union Citizenship: Immigration and asylum law and policy in Europe volume 33.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reconceptualization of European Union Citizenship: Immigration and asylum law and policy in Europe volume 33.

Elspeth Guild ; Cristina J. Gortázar Rotaeche ; Dora Kostakopoulou

ISBN10: 9004251510 ; ISBN13: 9789004251519 ; E-ISBN10: 9004251529 ; E-ISBN13: 9789004251526

Toàn văn không sẵn có

4
Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU

Elspeth Guild ; Kees Groenendijk ; Sergio Carrera

E-ISBN 9780754676980 ; E-ISBN 9780754693987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 1: Visas and Border Controls Volume 1Visas and border controls
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 1: Visas and Border Controls Volume 1Visas and border controls

Steve Peers ; Elspeth Gund Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222227 ; ISBN13: 9789004222229 ; E-ISBN10: 9004222375 ; E-ISBN13: 9789004222373

Toàn văn không sẵn có

6
Whose Freedom, Security and Justice?: EU Immigration and Asylum Law and Policy Essays in European law no. 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Freedom, Security and Justice?: EU Immigration and Asylum Law and Policy Essays in European law no. 12

Anneliese Baldaccini ; Elspeth Guild ; Helen Toner

ISBN10: 1841136840 ; ISBN13: 9781841136844 ; E-ISBN10: 1847313663 ; E-ISBN13: 9781847313669

Toàn văn không sẵn có

7
Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy

Baldaccini, Anneliese

E-ISBN 1841136840 ; E-ISBN 9781841136844

Toàn văn không sẵn có

8
Immigration and Criminal Law in the European Union:: The Legal Measures and Social Consequences of Criminal Law in Member States on Trafficking and Smuggling in Human Beings Immigration and asylum law and policy in Europe v. 9.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Criminal Law in the European Union:: The Legal Measures and Social Consequences of Criminal Law in Member States on Trafficking and Smuggling in Human Beings Immigration and asylum law and policy in Europe v. 9.

Elspeth Gund Paul Minderhoud

ISBN10: 9004150641 ; ISBN13: 9789004150645 ; E-ISBN10: 9047409302 ; E-ISBN13: 9789047409304

Toàn văn không sẵn có

9
BREXIT and its Consequences for UK and EU Citizenship or Monstrous Citizenship: Nijhoff Law Specials 94
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREXIT and its Consequences for UK and EU Citizenship or Monstrous Citizenship: Nijhoff Law Specials 94

Guild, Professor Elspeth

ISBN10: 9004340882 ; ISBN13: 9789004340886 ; E-ISBN10: 9004340890 ; E-ISBN13: 9789004340893

Toàn văn không sẵn có

10
Security versus justice? Police and judicial cooperation in the european union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security versus justice? Police and judicial cooperation in the european union

Elspeth Guild

E-ISBN 9780754673590 ; E-ISBN 9780754691679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (1)
  2. 2007đến2007  (2)
  3. 2008đến2011  (1)
  4. 2012đến2013  (3)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...