skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Greenfeld, Liah xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment

Greenfeld, Liah

Comparative Studies in Society and History, 1990, Vol.32(3), pp.549-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417500016625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back to 1984: The Role of American Universities in Dismantling Liberal Democracy

Greenfeld, Liah

Society, 2016, Vol.53(4), pp.368-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaching Human Nature – and Needs – Empirically

Greenfeld, Liah

Society, 2017, Vol.54(6), pp.510-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-017-0199-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Nationalism and the Future of the Nation–State

Greenfeld, Liah

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2011, Vol.24(1), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-010-9110-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-partisan reflections on the president’s affair

Greenfeld, Liah

Society, 1999, Vol.36(3), pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-999-1003-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)

Greenfeld, Liah ; Simes, Mark

Ubiquity, 24 November 2014, Vol.2014(November), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-2180 ; DOI: 10.1145/2667647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional ideologies and patterns of "gatekeeping": evaluation and judgment within two art worlds. (includes bibliography)

Greenfeld, Liah

Social Forces, June, 1988, Vol.66(4), p.903(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-partisan reflections on the president's affair

Greenfeld, Liah

Society, Mar/Apr 1999, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725

Toàn văn sẵn có

9
Reflections on Two Charismas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on Two Charismas

Greenfeld, Liah

The British Journal of Sociology, 03/1985, Vol.36(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/590409

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Sociology and Sociology in the Soviet Union

Greenfeld, Liah

Annual Review of Sociology, 1988, Vol.141(1), p.99-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev.so.14.080188.000531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the sky is the limit: busyness in contemporary American society

Greenfeld, Liah

Social Research, Summer, 2005, Vol.72(2), p.315(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and modernity

Greenfeld, Liah

Social Research, Spring 1996, Vol.63(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending the nation's worth. (the economics of nationalism) (Daedalus Issue: Reconstructing Nations and States; includes bibliography)

Greenfeld, Liah

Daedalus, Summer, 1993, Vol.122(3), p.47(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Sky Is the Limit: Busyness in Contemporary American Society

Greenfeld, Liah

Social Research, Summer 2005, pp.315-338,504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian formalist sociology of literature: a sociologist's perspective

Greenfeld, Liah

Slavic Review, Spring, 1987, Vol.46, p.38(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bitter taste of success: Reflections on the intelligentsia in post-Soviet Russia

Greenfeld, Liah

Social Research, Summer 1996, Vol.63(2), p.417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Nationalism Legitimate? A Sociological Perspective on a Philosophical Question

Greenfeld, Liah

Canadian Journal of Philosophy, 01 January 1997, Vol.26, pp.93-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-5091 ; E-ISSN: 1911-0820 ; DOI: 10.1080/00455091.1997.10716811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Praxis pietatis: A tribute to Edward Shils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praxis pietatis: A tribute to Edward Shils

Greenfeld, Liah

The American Sociologist, 12/1996, Vol.27(4), pp.67-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02692054

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Sky Is the Limit: Busyness in Contemporary American Society

Greenfeld, Liah

Social Research: An International Quarterly, 2005, Vol.72(2), pp.315-338

Toàn văn sẵn có

20
Russian Formalist Sociology of Literature: A Sociologist's Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Formalist Sociology of Literature: A Sociologist's Perspective

Greenfeld, Liah

Slavic Review, 1987, Vol.46(1), pp.38-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2498619

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (45)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (9)
 2. 1988đến1993  (11)
 3. 1994đến1997  (14)
 4. 1998đến2003  (8)
 5. Sau 2003  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Greenfeld, Liah
 2. Liah Greenfeld
 3. Greenfeld, L.
 4. Greenfield, Liah
 5. Armstrong, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...