skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Graham, T. C. Nicholas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interactive Systems. Design, Specification, and Verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Systems. Design, Specification, and Verification

Graham, T. C. Nicholas; Palanque, Philippe

978-3-540-70568-0; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24645

Truy cập trực tuyến

2
Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Graham, T. C. Nicholas (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...