skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: TOXLINE (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Graf U xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential genotoxicity of sorbates: effects on cell cycle in vitro in V79 cells and somatic mutations in Drosophila.

Schlatter J ; WüRgler Fe ; Kränzlin R ; Maier P ; Holliger E ; Graf U

Food Chem Toxicol 1992 Oct;30(10):843-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kränzlin R
  2. Maier P
  3. Holliger E
  4. WüRgler Fe
  5. Graf U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...