skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorny, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Visualization in Human-Computer Interaction: 7th Interdisciplinary Workshop on Informatics and Psychology Schärding, Austria, May 24–27, 1988 Selected Contributions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization in Human-Computer Interaction: 7th Interdisciplinary Workshop on Informatics and Psychology Schärding, Austria, May 24–27, 1988 Selected Contributions

Gorny, Peter ; Tauber, Michael J; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540471028 ; ISBN: 3540471022 ; DOI: 10.1007/3-540-52698-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorny, Peter
  2. Tauber, Michael J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...