skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: González, Pascual xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping and evaluating glove-based multimodal interfaces

García, Julián ; Molina, José ; Martínez, Diego ; García, Arturo ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA

Martínez, Diego ; Lawson, J-Y Lionel ; Molina, José P ; García, Arturo S ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_1

Toàn văn sẵn có

3
A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA

Martínez, Diego ; Lawson, J-Y Lionel ; Molina, José P ; García, Arturo S ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part III, pp.1-18

ISBN: 9783642237645 ; ISBN: 3642237649 ; E-ISBN: 9783642237652 ; E-ISBN: 3642237657 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_1

Toàn văn sẵn có

4
Prototyping and evaluating glove-based multimodal interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping and evaluating glove-based multimodal interfaces

García, Julián ; Molina, José P. ; Martínez, Diego ; García, Arturo S. ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean

Journal on Multimodal User Interfaces, 7/2008, Vol.2(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-008-0005-1

Toàn văn sẵn có

5
Solving the Mapping Problem in User Interface Design by Seamless Integration in IdealXML
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the Mapping Problem in User Interface Design by Seamless Integration in IdealXML

Vanderdonckt, Jean ; González, Pascual ; Lozano, María ; Limbourg, Quentin

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems: 12th International Workshop, DSVIS 2005, Newcastle upon Tyne, UK, July 13-15, 2005. Revised Papers, pp.161-172

ISBN: 9783540341451 ; ISBN: 3540341455 ; DOI: 10.1007/11752707_14

Toàn văn sẵn có

6
A Space Model for 3D User Interface Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Space Model for 3D User Interface Development

Molina, José P ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; García, Arturo S ; Martínez, Diego; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.103-114

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_10

Toàn văn sẵn có

7
A Space Model for 3D User Interface Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Space Model for 3D User Interface Development

Molina, José P ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; García, Arturo S ; Martínez, Diego; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.103-114

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_10

Toàn văn sẵn có

8
Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment

López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.265-275

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_24

Toàn văn sẵn có

9
Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment

López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.265-275

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_24

Toàn văn sẵn có

10
Towards an Extended Model of User Interface Adaptation: The Isatine Framework
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Extended Model of User Interface Adaptation: The Isatine Framework

López-Jaquero, Víctor ; Vanderdonckt, Jean ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Gulliksen, Jan (Editor) ; Harning, Morton Borup (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Veer, Gerrit C (Editor) ; Wesson, Janet (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Engineering Interactive Systems: EIS 2007 Joint Working Conferences, EHCI 2007, DSV-IS 2007, HCSE 2007, Salamanca, Spain, March 22-24, 2007. Selected Papers, pp.374-392

ISBN: 9783540926979 ; ISBN: 3540926976 ; E-ISBN: 9783540926986 ; E-ISBN: 3540926984 ; DOI: 10.1007/978-3-540-92698-6_23

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...