skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Golderman, Gail xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.137(7)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Careers

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Jan 01, 2014, Vol.139(1), p.144

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Scholarly Metrics

Connolly, Bruce ; Golderman, Gail

Library Journal, Apr 15, 2015, p.120

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Connolly, Bruce
  2. Golderman, Gail

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...