skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Goldberg David E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E

WCB McGraw Hill; 1998 - (540 GOL 1998)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry : Student Study Guide

Goldberg David E.

New York : McGraw-Hill , 1998 - (540 GOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry : Student Study Guide to Accompany

Goldberg David E.

Boston, Mass. : WCB McGraw-Hill, c1998. - (540 GOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E.

Boston, Mass. : WCB McGraw-Hill, c1998. - (540 GOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
5
Fundamentals of chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry

Goldberg David E.

Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, 1994 - (540 GOL 1994) - ISBN0697127990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum chemistry simulations using optimization methods

Sastry Kumara ; Johnson Duane D ; Thompson Alexis L ; Martinez Todd J ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive optimization methods

Goldberg David E ; Sastry Kumara ; Lobo Fenando G ; Lima Claudio F

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for facilitating network connectivity based on user characteristics

Schigel Timothy ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for interactive computing

Goldberg David E ; Sastry Kumara ; Llora Xavier F

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for computer based collaboration

Goldberg David E ; Welge Michael E ; Llora Xavier F

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR FACILITATING NETWORK CONNECTIVITY BASED ON USER CHARACTERISTICS

Schigel Timothy ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive optimization methods

Goldberg David E ; Sastry Kumara ; Lobo Fernando G ; Lima Claudio F

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for optimizing a solution set

Pelikan Martin ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for optimizing a solution set

Pelikan Martin ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for efficient solution set optimization

Goldberg David E ; Sastry Kumara ; Pelikan Martin

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum chemistry simulations using optimization methods

Sastry Kumara ; Johnson Duane D ; Thompson Alexis L ; Martinez Todd J ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and program products for optimizing problem clustering

Goldberg David E ; Yu Tian-LI ; Yassine ALI

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and program products for optimizing problem clustering

Goldberg David E ; Yu Tian-LI ; Yassine ALI

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR CONTENT SHARING

Schigel Timothy ; Goldberg David E

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for interactive computing

Goldberg David E ; Sastry Kumara ; Llora Xavier F

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (6)
 2. 2001đến2003  (2)
 3. 2004đến2005  (3)
 4. 2006đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (17)
 2. Sách  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goldberg David E
 2. Sastry Kumara
 3. Schigel Timothy
 4. Llora Xavier F
 5. Pelikan Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...