skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Golan, Guy J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy

Samuel-Azran, Tal; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1293-1311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Uses of Mediated Public Diplomacy: International Reaction to U.S. Tourism Advertising

Fullerton, Jami A ; Kendrick, Alice; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1332-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomat in Chief? Assessing the Influence of Presidential Evaluations on Public Diplomacy Outcomes Among Foreign Publics

Golan, Guy J ; Yang, Sung-Un; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1277-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J. ; Carroll, Terrance R.

Public Relations Review, November 2012, Vol.38(4), pp.630-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, Nov, 2013, Vol.39(4), p.403(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Approach to Public Diplomacy

Golan, Guy J; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1251-1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Strategic Issue Management (SIM) Approach to Social Media Use in Public Diplomacy

Zhang, Juyan; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1312-1331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, November 2013, Vol.39(4), pp.403-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conditional Nature of Value-Based Proximity Between Countries: Strategic Implications for Mediated Public Diplomacy

Sheafer, Tamir ; Ben-Nun Bloom, Pazit ; Shenhav, Shaul R ; Segev, Elad; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1256-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gates of op-ed diplomacy: Newspaper framing the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J

International Communication Gazette, June 2013, Vol.75(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-0485 ; E-ISSN: 1748-0493 ; DOI: 10.1177/1748048513482264

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, 11/2013, Vol.39(4), pp.403-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.09.011

Toàn văn sẵn có

12
The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J. ; Carroll, Terrance R.

Public Relations Review, 11/2012, Vol.38(4), pp.630-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediated public diplomacy: US and Taliban relations with Pakistani media

Arif, Rauf ; Golan, Guy J ; Moritz, Brian

Media, War & Conflict, August 2014, Vol.7(2), pp.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6352 ; E-ISSN: 1750-6360 ; DOI: 10.1177/1750635214538619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The advertorial as a tool of mediated public diplomacy.(Report)

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia "Zhenia"

International journal of communication (Online), April 1, 2014, p.1268(21)

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The advertorial as a tool of mediated public diplomacy.(Report)

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia "Zhenia"

International journal of communication (Online), April 1, 2014, p.1268(21)

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second-Level Agenda-Building Function of the Xinhua News Agency: Examining the role of government-sponsored news in mediated public diplomacy

Cheng, Zhuqing ; Golan, Guy J. ; Kiousis, Spiro

Journalism Practice, 17 August 2016, Vol.10(6), p.744-762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2786 ; E-ISSN: 1751-2794 ; DOI: 10.1080/17512786.2015.1063079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The gates of op-ed diplomacy: Newspaper framing the 2011 Egyptian revolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gates of op-ed diplomacy: Newspaper framing the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J

International Communication Gazette, 06/2013, Vol.75(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-0485 ; E-ISSN: 1748-0493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1748048513482264

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Catholic Church as a public diplomacy actor: an analysis of the pope’s strategic narrative and international engagement

Golan, Guy J. ; Arceneaux, Phillip C. ; Soule, Megan

The Journal of International Communication 2019, Vol.25(1), p.95-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-6597 ; E-ISSN: 2158-3471 ; DOI: 10.1080/13216597.2018.1517657

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agenda-Building role of state-owned media around the world: 2014 Hong Kong protest case

Zhang, Tianduo ; Kim, Ji Young ; Mohr, Tiffany L. ; Myslik, Barbara A. ; Khalitova, Liudmila ; Golan, Guy J. ; Kiousis, Spiro

Journal of Public Relations Research, 03 September 2017, Vol.29(5), p.238-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-726X ; E-ISSN: 1532-754X ; DOI: 10.1080/1062726X.2017.1396988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can World System Theory predict news flow on twitter? The case of government-sponsored broadcasting

Golan, Guy J. ; Himelboim, Itai

Information, Communication & Society, 10 November 2015, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/1369118X.2015.1106572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (15)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Golan, Guy J
 2. Golan, G.J.
 3. Golan, Guy
 4. Golan, Gj
 5. Kiousis, Spiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...