skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Giménez, F.P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized Molecular Descriptors Derived From Event-Based Discrete Derivative

Martínez-Santiago, Oscar ; Cabrera, Reisel Millán ; Marrero-Ponce, Yovani ; Barigye, Stephen J. ; Le-Thi-Thu, Huong ; Torres, F. Javier ; Zambrano, Cesar H. ; Yaber-Goenaga, Ivan ; Cruz-Monteagudo, Maykel ; López, Yoan Martínez ; Giménez, Facundo Pérez ; Torrens, Francisco

Current Pharmaceutical Design, 2016, Vol.22(33), p.5095-5113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-6128 ; E-ISSN: 1873-4286 ; DOI: 10.2174/1381612822666160610114148

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Generalized molecular descriptors derived from event-based discrete derivative
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized molecular descriptors derived from event-based discrete derivative

Martínez-Santiago, O.; Cabrera, R.M.; Marrero-Ponce, Y., (...); Giménez, F.P.; Torrens, F.

Scopus; 13816128; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30316; http://www.eurekaselect.com/143206/article

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torrens, F
  2. Martínez-Santiago, O.
  3. Marrero-Ponce, Y.
  4. Giménez, F.P.
  5. Cabrera, R.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...