skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Political institutions and public administration (Europe) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gifford, Chris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state

Gifford, Chris

ISBN: 0754670740 ; ISBN: 9780754670742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gifford, Chris
  2. Chris Gifford

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...