skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorschek, Tony xóa Tác giả/ người sáng tác: Giardino, Carmine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Development in Startup Companies: The Greenfield Startup Model

Giardino, Carmine ; Paternoster, Nicoló ; Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Abrahamsson, Pekka

IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, Vol.42(6), pp.585-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2015.2509970

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do we know about software development in startups?

Giardino, Carmine ; Unterkalmsteiner, Michael ; Paternoster, Nicoló ; Gorschek, Tony ; Abrahamsson, Pekka

IEEE Software, 2014, Vol.31(5), pp.28-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2014.129

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...