skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Giacomini Italo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERFEZIONAMENTI AL CARTELLONE-ESPOSITORE ADATTO PER TRASMETTERE MESSAGGI PUBBLICITARI, SCRITTI SU NASTRO FLESSIBILE CONTINUO, ANULARE E ROTANTE

Giacomini Italo

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEMENTI ADATTI PER OTTENERE L'UNIONE DI PIU' TELI CON SCRITTE PUBBLICITARIE ED IL RELATIVO METODO PER POTERLI UNIRE, ONDE OTTENDERE

Giacomini Italo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESPOSITORE PUBBLICITARIO A SCORRIMENTO DI IMMAGINI

Giacomini Italo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giacomini Italo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...