skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Giacomelli Giorgio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and detection of magnetic monopoles in gauge theories

Craigie Neil; Giacomelli Giorgio; Nahm Werner; Shafi Qaisar

World Scientific; c1986 - (538 CRA 1986)

Truy cập trực tuyến

2
Non-accelerator astroparticle physics : proceedings of the 7th school : ICTP, Trieste, Italy, 26July-6 August 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-accelerator astroparticle physics : proceedings of the 7th school : ICTP, Trieste, Italy, 26July-6 August 2004

School on Non-Accelerator Astroparticle Physics (7th : 2004 : Trieste, Italy); Carrigan R. A; Giacomelli Giorgio; Paver N; Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics.

Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific, c2005. - (523.01 NON 2005) - ISBN9812563164

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...