skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Ghaffar, Abdul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2012, Vol.90(11), pp.797-797A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health policy and systems research: building momentum and community

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Røttingen, John-Arne ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.851-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honouring the value of people in public health: a different kind of p-value

Bishai, David ; Ghaffar, Abdul ; Kelley, Ed ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2015, Vol.93(9), pp.661-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerating progress on women?s and children?s health

Presern, Carole ; Bustreo, Flavia ; Evans, Tim ; Ghaffar, Abdul

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2014, Vol.92(7), pp.467-467A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.142398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghaffar, A.
  2. Ghaffar, Abdul
  3. Kieny, Marie-Paule
  4. Kieny, M.-P.
  5. Tran, Nhan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...