skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gavio, Brigitte xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crouania pumila sp. nov. (Callithamniaceae: Rhodophyta), a new species of marine red algae from the Seaflower International Biosphere Reserve, Caribbean Colombia

Gavio, Brigitte ; Reyes-Gómez, Viviana P ; Wynne, Michael J

Revista de Biología Tropical, 01 September 2013, Vol.61(3), pp.1015-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLOOMS OF EPHEMERAL GREEN ALGAE IN SAN ANDRES ISLAND, INTERNATIONAL BIOSPHERE RESERVE SEAFLOWER, SOUTHWESTERN CARIBBEAN

Gavio, Brigitte ; Mancera Pineda, Jose Ernesto

Acta Biológica Colombiana, 01 May 2015, Vol.20(2), pp.259-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-548X ; DOI: 10.15446/abc.v20n2.46062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIMER REPORTE DE Pteridium caudatum (DENNSTAEDTIACEAE) EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, COLOMBIA

Gavio, Brigitte ; Tobar-Vargas, Alerxandra

Acta Biológica Colombiana, 2011, Vol.16(1), pp.225-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120548X ; E-ISSN: 19001649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIMER REGISTRO DE Pteridium caudatum (DENNSTAEDTIACEAE) EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, COLOMBIA

Tobar-Vargas, Alexandra ; Gavio, Brigitte

Acta Biológica Colombiana, 01 April 2011, Vol.16(1), pp.225-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-548X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on marine algae in the International Biosphere Reserve Seaflower, Caribbean Colombia, VII: Additions to the benthic flora of San Andrés Island

Rincón-Díaz, M ; Gavio, Brigitte ; Wynne, Michael ; Santos-Martínez, Adriana

Caldasia, 2018, Vol.40(1), pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03665232 ; E-ISSN: 23573759 ; DOI: 10.15446/caldasia.v40n1.64597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTRUCTURA DE LAS PRADERAS DE THALASSIA TESTUDINUM EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, CARIBE COLOMBIANO, DESPUÉS DEL PASO DEL HURACÁN BETA

Sierra-Rozo, Omar ; Gavio, Brigitte ; Mancera-Pineda, José Ernesto

Caldasia, 01 June 2012, Vol.34(1), pp.155-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5232 ; E-ISSN: 2357-3759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical analysis (2000–2005) of the coastal water quality in San Andrés Island, SeaFlower Biosphere Reserve, Caribbean Colombia

Gavio, Brigitte ; Palmer-Cantillo, Shelly ; Mancera, J. Ernesto

Marine Pollution Bulletin, 2010, Vol.60(7), pp.1018-1030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.01.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES ON THE MARINE ALGAE OF THE INTERNATIONAL BIOSPHERE RESERVE SEAFLOWER, CARIBBEAN COLOMBIA V: FIRST STUDY OF THE ALGAL FLORA OF QUITASUEÑO BANK

Gavio, Brigitte ; Cifuentes-Ossa, Maria Alejandra ; Wynne, Michael J

Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, 01 June 2015, Vol.44(1), pp.117-126

ISSN: 0122-9761

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES ON THE MARINE ALGAE OF THE INTERNATIONAL BIOSPHERE RESERVE SEAFLOWER, CARIBBEAN COLOMBIA IV: NEW RECORDS OF MACROALGAL EPIPHYTES ON THE SEAGRASS THALASSIA TESTUDINUM

Albis-Salas, Margarita Rosa ; Gavio, Brigitte

Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, 01 June 2015, Vol.44(1), pp.55-70

ISSN: 0122-9761

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (6)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. GAVIO, BRIGITTE
 2. Gavio, B
 3. Brigitte Gavio
 4. Wynne, Michael J.
 5. Michael J. Wynne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...