skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gatu, Dagfinn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Village China at War: The Impact of Resistance to Japan, 1937-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Village China at War: The Impact of Resistance to Japan, 1937-1945

Gatu, Dagfinn; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788791114830 ; ISBN: 9788776940300 ; ISBN: 8791114837 ; ISBN: 8776940306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...